Bulut Bilişim Güvenliği

 

Bulut Bilişim Güvenliği

Giriş
Bulut bilişim, verilerin ve uygulamaların internet üzerinden uzaktan erişilebilen sunucularda depolanması ve işlenmesi anlamına gelir. Bulut bilişim, kuruluşlara maliyet tasarrufu, esneklik, ölçeklenebilirlik ve verimlilik gibi pek çok avantaj sağlar. Ancak bulut bilişim aynı zamanda güvenlik açısından da bazı zorluklar ve riskler içerir. Bu yazıda, bulut bilişim güvenliği konusunda özellikle bulut mimarisi, veri güvenliği, kimlik doğrulama ve yetkilendirme, bulut güvenlik araçları ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi vereceğiz.


Bulut Mimarisi

Bulut mimarisi, bulut hizmetlerinin nasıl tasarlandığını, dağıtıldığını, yönetildiğini ve izlendiğini belirleyen bir çerçevedir. Bulut mimarisi, bulut hizmetlerinin performansını, güvenliğini, kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini etkiler. Bulut mimarisi üç temel bileşenden oluşur: 

Bulut hizmeti sağlayıcısı (CSP), bulut hizmetlerini sunan ve yöneten kuruluştur. 

Bulut hizmeti tüketici (CSC), bulut hizmetlerini kullanan kuruluştur.

Bulut hizmeti aracısı (CSB), ise CSP ve CSC arasında aracılık eden kuruluştur.

Bulut mimarisi ayrıca üç temel servis modeline de ayrılır: 

Altyapı hizmeti (IaaS), CSC’ye sunucu, depolama, ağ ve sanallaştırma gibi altyapı kaynaklarını sağlar.

Platform hizmeti (PaaS),  CSC’ye uygulama geliştirme, test etme ve dağıtma gibi platform kaynaklarını sağlar.

Yazılım hizmeti (SaaS),  ise CSC’ye hazır uygulamaları kullanma imkanı sağlar.

Bulut mimarisinin güvenliği için, CSP’nin sunduğu güvenlik kontrollerinin yanı sıra CSC’nin de kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Örneğin, IaaS modelinde CSP sadece altyapı katmanının güvenliğini sağlarken, CSC işletim sistemi, uygulama ve veri katmanlarının güvenliğinden sorumludur. PaaS modelinde CSP platform katmanının güvenliğini sağlarken, CSC uygulama ve veri katmanlarının güvenliğinden sorumludur. SaaS modelinde ise CSP uygulama katmanının güvenliğini sağlarken, CSC sadece veri katmanının güvenliğinden sorumludur.

Veri Güvenliği

Veri güvenliği, verilerin yetkisiz erişimden, değiştirilmeden, kaybolmadan veya zarar görmesinden korunması anlamına gelir. Bulut bilişimde veri güvenliği için dört temel unsur vardır:
Şifreleme, verilerin anlaşılmaz bir forma dönüştürülmesi işlemidir. Şifreleme, verilerin hem iletim sırasında hem de depolama sırasında korunmasını sağlar. Şifreleme için iki temel yöntem vardır: simetrik şifreleme ve asimetrik şifreleme. Simetrik şifreleme, verileri şifrelemek ve çözmek için aynı anahtarın kullanıldığı bir yöntemdir. Asimetrik şifreleme ise verileri şifrelemek için bir anahtarın, çözmek için ise başka bir anahtarın kullanıldığı bir yöntemdir.
Yedekleme, verilerin kaybolması veya bozulması durumunda geri yüklenebilmesi için başka bir yerde kopyalanması işlemidir. Yedekleme, verilerin güvenliğini ve sürekliliğini sağlar. Yedekleme için iki temel yöntem vardır: tam yedekleme ve artımlı yedekleme. Tam yedekleme, verilerin tamamının kopyalandığı bir yöntemdir. Artımlı yedekleme ise sadece değişen veya yeni eklenen verilerin kopyalandığı bir yöntemdir.
Kurtarma, verilerin kaybolması veya bozulması durumunda yedeklerden geri getirilmesi işlemidir. Kurtarma, verilerin erişilebilirliğini ve bütünlüğünü sağlar. Kurtarma için iki temel yöntem vardır: yerinde kurtarma ve yer değiştirme kurtarma. Yerinde kurtarma, verilerin kaybolduğu veya bozulduğu sunucuda geri yüklendiği bir yöntemdir. Yer değiştirme kurtarma ise verilerin başka bir sunucuda geri yüklendiği bir yöntemdir.
Silme, verilerin kalıcı olarak yok edilmesi işlemidir. Silme, verilerin gizliliğini ve uyumluluğunu sağlar. Silme için iki temel yöntem vardır: fiziksel silme ve mantıksal silme. Fiziksel silme, verilerin depolandığı ortamın fiziksel olarak imha edilmesi veya yok edilmesi bir yöntemdir. Mantıksal silme ise verilerin üzerine başka veriler yazılarak veya şifrelenerek okunamaz hale getirilmesi bir yöntemdir.

Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Kimlik doğrulama ve yetkilendirme, bulut bilişimde erişim kontrolünün iki temel unsurudur.
Kimlik doğrulama, kullanıcıların kim olduklarını kanıtlamaları işlemidir. Kimlik doğrulama için iki temel yöntem vardır:
Tek faktörlü kimlik doğrulama, kullanıcıların sadece bir bilgiyi (örneğin şifre) girerek kimliklerini doğruladıkları bir yöntemdir.
Çok faktörlü kimlik doğrulama, ise kullanıcıların birden fazla bilgiyi (örneğin şifre, PIN kodu, biyometrik özellik) girerek veya sahip oldukları bir cihazı (örneğin akıllı telefon) kullanarak kimliklerini doğruladıkları bir yöntemdir.
Yetkilendirme ise kullanıcıların hangi kaynaklara erişebileceklerini belirlemesi işlemidir. Yetkilendirme için iki temel yöntem vardır:
Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC), kullanıcıların rollerine göre hangi kaynaklara erişebileceklerini belirleyen bir yöntemdir. Örneğin, bir sistem yöneticisi tüm kaynaklara erişebilir iken, bir çalışan sadece kendisine atanan kaynaklara erişebilir.
Öznitelik tabanlı erişim kontrolü (ABAC), ise kullanıcıların, kaynakların ve çevrenin öz niteliklerine göre hangi kaynaklara erişebileceklerini belirleyen bir yöntemdir. Örneğin, bir çalışan sadece belirli bir saat aralığında, belirli bir lokasyondan ve belirli bir cihazdan kaynaklara erişebilir.
ABAC, RBAC’ye göre daha esnek ve dinamik bir yöntemdir.

Güvenlik Araçları

Bulut güvenlik araçları, bulut bilişimde güvenlik risklerini önlemek, tespit etmek ve yönetmek için kullanılan yazılım veya donanım çözümleridir. Bulut güvenlik araçları, bulut hizmetlerinin güvenliğini artırmak için çeşitli işlevler sunar. Örneğin,
– Bulut güvenlik duvarı, bulut trafiğini izleyerek zararlı veya istenmeyen ağ paketlerini engeller.
– Bulut güvenlik ağ geçidi, bulut verilerinin şifrelenmesini, sızdırılmasını önlemesini ve uyumluluğunu sağlar.
– Bulut güvenlik analizi, bulut ortamındaki olayları ve davranışları analiz ederek anormal veya şüpheli aktiviteleri bildirir.
– Bulut güvenlik denetimi, bulut hizmetlerinin güvenlik durumunu değerlendirerek zayıf noktaları veya eksiklikleri ortaya çıkarır.
Bulut güvenlik araçlarının seçimi ve kullanımı, bulut hizmeti modeline,
bulut dağıtım modeline,
bulut hizmeti sağlayıcısına ve
kuruluşun ihtiyaçlarına göre değişir.
Örneğin, IaaS modelinde CSC daha fazla kontrol sahibi olduğu için daha fazla güvenlik aracına ihtiyaç duyabilir. PaaS veya SaaS modelinde ise CSP daha fazla kontrol sahibi olduğu için daha az güvenlik aracına ihtiyaç duyabilir. Ayrıca, özel bulutta kuruluş kendi güvenlik araçlarını seçebilirken, kamu bulutta CSP’nin sunduğu güvenlik araçlarını kullanmak zorunda kalabilir.
Bulut güvenlik araçlarının kullanımı, bulut bilişimde güvenliği sağlamak için önemli bir adımdır. Ancak tek başına yeterli değildir. Kuruluşların aynı zamanda bulut bilişim güvenliği için en iyi uygulamaları da takip etmeleri gerekir.

Bulut Bilişim Güvenliği için En İyi Uygulamalar

Bulut bilişim güvenliği için en iyi uygulamalar, kuruluşların bulut bilişimde karşılaşabilecekleri güvenlik sorunlarını önlemek veya azaltmak için izlemeleri gereken kurallar veya yöntemlerdir. Bulut bilişim güvenliği için en iyi uygulamaların bazıları şunlardır:
Bulut hizmeti sağlayıcısını dikkatli seçmek: Kuruluşlar, bulut hizmeti sağlayıcısının sunduğu güvenlik kontrollerini, sertifikalarını, sözleşmelerini ve politikalarını incelemeli ve kendi ihtiyaçlarına uygun olanı seçmelidir.
Bulut hizmeti modeline göre sorumluluk paylaşmak: Kuruluşlar, bulut hizmeti modeline göre hangi katmanların güvenliğinden kendilerinin sorumlu olduğunu bilmeli ve bu katmanlara uygun güvenlik önlemleri almalıdır.
Verileri şifrelemek, yedeklemek ve silmek: Kuruluşlar, verilerin hem iletim hem de depolama sırasında şifrelenmesini sağlamalı, düzenli olarak yedeklemeli ve gerektiğinde silmeli veya yok etmelidir.
Kimlik doğrulama ve yetkilendirme sistemleri kurmak: Kuruluşlar, kullanıcıların kim olduklarını doğrulamak ve hangi kaynaklara erişebileceklerini belirlemek için etkili kimlik doğrulama ve yetkilendirme sistemleri kurmalıdır.
Bulut güvenlik araçları kullanmak: Kuruluşlar, bulut ortamındaki güvenlik risklerini önlemek, tespit etmek ve yönetmek için uygun bulut güvenlik araçları kullanmalıdır.
Bulut güvenlik eğitimi vermek: Kuruluşlar, çalışanlarının bulut bilişim güvenliği konusunda bilinçli ve yetkin olmalarını sağlamak için düzenli olarak bulut güvenlik eğitimi vermelidir.

Sonuç

Bulut bilişim, kuruluşlara pek çok fayda sağlayan bir teknolojidir. Ancak bulut bilişim aynı zamanda güvenlik açısından da bazı zorluklar ve riskler içerir. Bu nedenle, kuruluşların bulut bilişim güvenliği konusunda dikkatli ve bilgili olmaları gerekir. Bu blog yazısında, bulut bilişim güvenliği konusunda özellikle bulut mimarisi, veri güvenliği, kimlik doğrulama ve yetkilendirme, bulut güvenlik araçları ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi verdik. Umarız bu yazı sizin için faydalı olmuştur.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.