Blog-TR

2022'de Güvenlik Açıkları Kataloğuna 557 Yeni CVE Eklendi! (1)

22 May: Sızma Testi Nedir

Sızma Testi Nedir? Sızma testi (Penetration testing) bir bilgisayar sistemini, ağını ve uygulamalarını güvenlik açıklarını kötü niyetli kişiler tarafından istismar…